Sikkerhet vs. brukervennlighet

Back to: Blog

Want to give Klikk a go? Request a trial server

Digi.no rapporterer fra Arendalsuka, der Cyberforsvaret tar opp problematikken med digitalisering og på at Norge i altfor lang tid fokusert på å gjøre ting “enkelt, lett tilgjengelig og billig på bekostning av sikkerhet”.

Les hele saken om bekymringene til Cyberforsvaret her!

Blant IT-eksperter innen sikkerhet, så vil alltid sikkerhet være en definisjonssak. Det aller sikreste vil være å trekke ut internett-kabelen og dra ut strømpluggen; men det gir ikke store brukeropplevelsen. Det å skape innovasjon gjøres heller ikke på tungrodde og vanskelige løsninger. Innovasjon er å skape noe nytt av noe kjent, forbedre og utvide muligheter. Det å gjøre innovasjonen kommersiellt salgbart forutsetter at det er brukervennlig og at sluttprisen er fornuftig opp mot oppgavene som løses.

Kombinasjonen av å både utvikle noe markedet trenger, med en brukervennlighet og sluttpris som reflekterer funksjonen til produktet krever bruk av sky-arkitektur. Dette kommer vi ikke unna, verken privat, offentlig eller militært.

KLIKK.com imøtekommer sikringen av sky-infrastrukturen og sender vi ballen videre til “skymeglere“, integratorer og ikke minst sluttbrukere, som må vite å stille IT-sjefen de riktige spørsmålene!

Configure your server

Pick a predefined setup or create a custom vps

CPU
CORES
RAM
GB
NVM SSD
GB
Monthly cost (ex. tax)
You might also like

See all posts