Klikk + Kubernetes

Back to: Blog

Want to give Klikk a go? Request a trial server

Det er et høyt tempo blant tjenestetilbydere for å tilpasse egen arkitektur til en skalerbar og kostnadseffektiv sky-tjeneste som KLIKK.com, men veien til målet kan være mye enklere enn ved første øyekast…

Kubernetes er et system utviklet originalt av Google som lager en verden i verden, et lukket og sikkert kluster på tvers av alle tilbydere – på tvers av landegrenser, hardware og operativsystem. Systemet bygges opp av noder som styres sentralt og som automatisk kan skaleres med mer eller mindre ressurser etter behov. Kubernetes er også designet slik at migrering av software fra tradisjonelle servere kan gjøres uten tilpasning av software. Dette gjør kubernetes med kontainere hvor hver komponent av tjenesten plasseres; eksempler på dette kan være frontend-server (http/https), lagringsserver, databaseserver osv. På denne måten kan kubernetes overvåke hvert enkelt komponent, restarte ved behov, reinstallere og skalere.

Kubernetes forenkler kundereisen vår betraktelig, senker terskelen og lar våre kunder – leverandører av tjenester – fokusere på kjerneproduktet sitt!

Bjørn Knudsen, CEO KLIKK.com
Cloud computing and computer networking concept

Når systemet er bygget opp på denne måten blir tjenesten både skalerbar, kosteffektiv og gir høyere oppetid. Kubernetes kan også håndtere en eller flere lastbalanserere, slik at tjenesten alltid vil være tilgjengelig!


På denne måten slipper du fri programvaren og kan vokse i “skyen”. Ved å bruke flere lokasjoner hos én skyleverandør eller spre tjenestene over flere skyleverandører, kan begrepet risiko nærmest fjernes fra ordboken!

Strategien med flere skyleverandører kalles “Multi Cloud Strategy” i den store verden og er høyt prioritert blant de store selskapene i Europa, kun forbigått av sikkerhet og bærekraft.

KLIKK.com imøtekommer sikkerhet og bærekraft ved å virtualisere den aller beste hardwaren på en effektiv måte med norsk teknologi og eierskap. Vi imøtekommer bærekraft ved å være lokalisert i Europas grønneste datasenter “Green Mountain”, Norge og i Frankfurt, Tyskland.

Sammen med Kubernetes gjør vi reisen så effektiv og behagelig som mulig! Velkommen ombord!

Configure your server

Pick a predefined setup or create a custom vps

CPU
CORES
RAM
GB
NVM SSD
GB
Monthly cost (ex. tax)
You might also like

See all posts